Fantastic Art Show -TOKYO- 2011, IFAA, Tokyo Kotsukaikan 2F Gallery
Tokyo-to Chioda-ku Yurakucho 2-10-1
11. - 16. Juli 2011
 


 

 Monday 11th July to Saturday 16th
Hours: 11am to 6.30pm
Opening: 10th July from 4pm to 6.30pm
Tel:03-3215-7962
 

The International Fantastic Art Association presents it’s “Fantastic Art Show Tokyo 2011” 
this month in it’s ongoing program to bring Fantastic Art to a wider public, 
especially in Japan. Part of this program is to build bridges to the international community, 
so in this year’s exhibition the guest international artists are, Hugues Gillet, Luigi La Speranza.
 

Exhibiting Artists
 

Shogo Aikawa, Katsumi Asano, Shinji Asano, Shu Iseki, Kyoko Inagaki, Koichi Iyoda, Itsue Ezaki, 
Yukari Ebara, Akiko Oikawa, Shigeo Otake, Nobuki Omori, Kazuaki Kita, Sayuka Kimura, Tomomi Kimura, 
Yasuko Kushida, Izu Kure, Satomi Kuwahara, Kei Laurea, Kaoru Koga, Sawsin Kondo, Akiko Sakagami, Roku Sasaki, 
Eri Sahara, Andrew Jones, Tensei Sugawara, Yofu Suzuki, Yoku Takamatsu, Itsuki Tatsukikawa, Shoji Tanaka, Teruzo Tanaka, 
Kyoko Taya, Tomohiro Nakagawa, Seihachi Nkajima, Yoichi Nebashi, Toru Nogawa, Kouya Hakusui, Kyoko Baba, 
MAKO, Marie-Stephane, Tomoko Miyanagi, Yasuko Momose, Yukari Momota, Taeko Mori, Asami Yasumoto, 
Hiroko Yamaji, Yoshiaki Yamanaka, Mayuko Yamamura, Yokota Miharu, Leo Sawaki, Sayaka Wakabayashi
 

Guest Artists: Hugues Gillet, Luigi La Speranza
 

http://www.kotsukaikan.co.jp/
 
 


 


 
 

Reception Party:
 3000yen per person
Art & Aquarium Dining AO-NO-DOKUTSU
Tokyo Ginza 3-2-15 8F
http://r.gnavi.co.jp/e551501/
 
 

  Blog::  http://blog.shojitanaka.com/
 

BACK - HOME -